Privacyverklaring

Reinier van Arkel hecht waarde aan uw privacy. Bij het bezoeken van de website van Reinier van Arkel worden uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hierbij houden wij ons aan de regels die voortvloeien uit geldige privacy wet- en regelgeving

Reinier van Arkel beantwoordt e-mailberichten die via de website binnenkomen snel, zorgvuldig en volgens de meest actuele inzichten. Zij gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en behandelt vragen vertrouwelijk. De gegevens nodig voor het beantwoorden van worden (tijdelijk) opgeslagen om uw vraag te kunnen beantwoorden n of u verder te kunnen helpen

Reinier van Arkel zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens verkregen via de website delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Reinier van Arkel doet haar uiterste best om haar websites te beveiligen tegen misbruik en de over u opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren voordat wij in kunnen gaan op uw verzoek.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Reinier van Arkel bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist.

Contact

Indien u vragen heeft omtrent uw privacy kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan: info@reiniervanarkel.nl